pondelok 25. augusta 2014

Naše NAJ a Naši ĽUDIA - foto ocenené na Agrokomplexe Nitra

MAS LEV sa zapojila do súťaže vyhlásenej zo strany Národnej siete rozvoja vidieka SR. Každá MAS mohla prihlásiť celkom 6 fotografií z územia v kategóriách: 
Naši ľudia, Naše naj, Naše tradície, Naša príroda, Naša budúcnosť a Život v našej MAS

Dve z nich získali ocenenia
Kategória Naši ľudia - 3. cena
                                          Autor fotografie Ewa Grzeszczuk
                                           
                                                                 Kategória: Naše NAJ - 1. cena
                                                            Autor: Martin Kelečeni

                           Cena do kancelárie MAS LEV, aby sme všetky naše aktivity v čase zvládli :-)

                                               

Ostatné prihlásené fotografie:
                                          Naša príroda: Autor fotografie:  Ewa Grzeszczuk
                                          Kategória Naše tradície: FS Javorina  z Torysiek
                                Kategória naša budúcnosť: FS Levočanik - choreografia Kucharečky
                                             Život v našej MAS - Free style obec Bugľovce
Autorom fotografií ďakujeme a blahoželáme k momentu vhodného zachytenia víťazného momentu