utorok 15. apríla 2014

Kráľovské územie LEVa - 17. číslo na svete


Jarná nálada
Jar prišla o čosi včasnejšie ako minulý rok, akoby vedela, že MAS LEV musí využiť tento rok o čosi intenzívnejšie pri realizácii značného množstva aktivít, ktoré je potrebné ukončiť najneskôr na jar budúceho roku. Tento rok je označený za  medzinárodný rok rodinných fariem. Preto sa pokúšame vytvárať i my priestor pre diskusiu k témam ako sú predaj z dvora, podpora mladých farmárov, či budovanie rodinných fariem. Napomáha k tomu realizácia schváleného projektu nadnárodnej spolupráce s MAS Rýmařovsko pod názvom „Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti“, ktorý je podporený z Programu rozvoja vidieka. Jednou z prvých aktivít spomenutého projektu je pripravovaná exkurzia pre študentov Strednej odbornej školy Majstra Pavla a Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči koncom apríla. Celodenné putovanie po území a návšteva samostatne hospodáriacich roľníkov, fariem, či družstiev bude mať za cieľ identifikovať dobré príklady praxe, nastaviť spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi v poľnohospodárstve, poukázať na schopnosti efektívneho využívania prírodného potenciálu, ale najmä motivovať mladých nebáť sa na prvý pohľad možno menej atraktívneho povolania.
V tejto jarnej nálade nás potešila i zaujímavá návšteva. Do našej miestnej akčnej skupiny zavítal Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady SR, ktorý sa živo zaujímal o činnosť organizácie. O aktivitách, ktoré realizujeme, o projektoch, ktoré riešime. V hodinovej diskusii aj s jeho tímovými kolegami, sme hovorili o našom tíme, o tom, aké problémy má naše územie, i to ako sa ich snažíme riešiť. Je totiž viac než isté, že ak problémy vznikajú na úrovni lokálnej, potom i lokálna úroveň má silu, schopnosti si svoje problémy vyriešiť, ak sú jej dané primerané finančné zdroje na rozvoj. Predstavili sme princípy prístupu Leader, ktorý je založený na základnej zásade práce verejno-súkromného partnerstva - „zdola nahor“. Z hľadiska odborného sme hovorili o synergických efektoch, ktoré program Leader prináša nielen nášmu územiu, ak sú vhodne nastavené ciele. Tie naše sú zamerané na rozvoj levočského regiónu z hľadiska marketingovej podpory cestovného ruchu, snahy vytvoriť kvalitné podmienky pre mladých, aby sa i vo vidieckych oblastiach dokázali uchytiť, podpora lokálpatriotizmu, lokálnej demokracie a lokálnej ekonomiky.
Veríme, že sa nám podarilo preniesť atmosféru pozitívnej energie, ktorú náš kolektív dennodenne vnáša do práce, i napriek náročným okolnostiam spojených s realizáciou programu, pričom tá sa prejavila i na zotrvaní návštevy, ktorej sa od nás nechcelo odísť J... A my ďakujeme za úprimne prejavený záujem a ocenenie našej tímovej práce, ktorú tu vykonávame pre všetkých ľudí bez rozdielu, žijúcich v našom krásnom regióne.
Andrea Hradiská

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára