štvrtok 5. júna 2014

Kráľovské územie LEVa - 18. číslo na svete

Veci verejné

Príprava novej stratégie rozvoja územia sa rozbehla. Doteraz sme navštívili takmer polovicu samospráv nášho regiónu. Diskusie s obyvateľmi, podnikateľmi, poslancami, starostami, zástupcami dôležitých organizácií pôsobiacich v obci, jednoducho aktívnymi ľuďmi, prinášajú prvé pohľady na spoločné problémy, ktoré nás trápia. Je pravda, že mnohých hnevá technická infraštruktúra, nedoriešená kanalizácia, nevybudované čističky odpadových vôd, nefunkčný rozhlas, slabý signál, svetlá, ktoré nesvietia, keď je to potrebné....

Neraz počúvame o tom, ako sa tí, ktorí chcú hospodáriť, nemôžu dostať k vlastnej pôde. Alebo ako si nedokážeme ceniť životné prostredie, ktoré opisujeme ako to, kvôli ktorému radi žijeme tam, kde máme svoje korene. Krútime hlavami ako nesprávne, nedokonale separujeme odpad.  Alebo rovno neseparujeme. Zisťujeme, že my sami si znečisťujeme okolie čiernymi skládkami, ktorých odstraňovanie zvyšuje náklady samospráv na ich odstránenie. A potom jedným dychom dodávame, že na nič nie sú peniaze. Mladí odchádzajú za prácou, obce starnú, lebo nie je kde postaviť si svoje vlastné bývanie. Ale ak by aj bolo kde, nie je vôľa dohodnúť sa na vysporiadaní pozemkov. 

Nie všade, no pomerne často postrehneme i konflikty v medziľudskom nažívaní, susedské menšie či väčšie spory, ale i spory poslancov vo vzťahu k starostom a opačne. Stretávame sa so vzájomným neporozumením. Zabúdame, že sa jedná o službu verejnosti, ktorá im dala svoj mandát, avšak následne sa verejnosť o túto službu málo aktívne zaujíma. Svojou apatiou tak vlastne obyvatelia neurčujú beh života v obci tak, ako by chceli, pričom kritika prichádza ex post.

Pritom je to celkom jednoduché -  problémy sú tu preto, aby sme ich riešili. Niektoré vyžadujú svoj čas, na vyriešenie iných chýba vôľa, inde zas vskutku nie sú dostatočné zdroje. Ale často existuje alternatíva, ktorú je potrebné spoločne hľadať. Preto mnohé záležitosti vyžadujú zamerať sa na problematiku z iného uhlu pohľadu. Ten následne prináša zmenu zaužívaného myslenia s potrebou zmeniť prístup.

Tou prvou a dôležitou zmenou je začať sa starať. Nie však do života iných, ako je to často zvykom, ale do veci verejných. Starať sa nielen o okolie svojho domu, ale i okolie        a život svojej obce... a to nielen poukázaním na nedokonalosť, ale prispením k jej vyriešeniu. Napríklad aj účasťou na verejných zastupiteľstvách, o ktorých mnohí ľudia ani netušia, že sú verejné, a že si môžu prísť diskusiu poslancov k prejednávanej problematike vypočuť, prípadne vysloviť názor občana. 

Ak sa budeme aktívne a živo zaujímať o problematiku samospráv, možno pochopíme, prečo niektoré záležitosti starosta nevie, či nemôže vyriešiť. Možno pochopíme, že niektoré zámery, či dobré investičné nápady, ktoré by priniesli prospech všetkým, je možné urobiť iba vtedy, ak vystúpime z tieňa, a svoj tvrdohlavý a nemenný názor predsa len zmeníme. Vo svojich obciach si volíme starostov i poslancov, ktorí sú tu na to, aby načúvali Vašim problémom a spoločne s Vami ich riešili. Bez vzájomnej komunikácie a spätnej väzby to jednoducho nejde.

V súvislosti s prípravou novej stratégie územia však vyjadrujem potešenie, že vnímate aktivity MAS LEV vcelku pozitívne, že sa zúčastňujete podujatí, ktoré pre Vás pripravujeme v celom našom území. A spolu s Vami sa teším, že mnohé záležitosti sa i s pomocou podporených projektov združenia MAS LEV v uplynulom programovacom období už vyriešili. Preto verím, že sa môžeme posunúť ďalej napríklad i v tom, že ešte výraznejšie sa zaangažujeme vo verejných otázkach života. 
                                               
Andrea Hradiská
Celé číslo časopisu ako aj predchádzajúce vydania nájdete na www.maslev.sk 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára