štvrtok 26. júna 2014

Slávnosti mesta Břidličná - 10. ročník

Delegácia miestnej akčnej skupiny LEV sa v polovici júna zúčastnila 10. ročníka Slávností mesta Břidličná, kde MAS LEV reprezentovali mladí hudobníci skupiny REWO. V rámci odborného programu sme sa oboznámili s novozrekonštruovanými priestormi školy, ako aj novými vyučovacími metódami, ktoré boli v tejto škole zavedené.
Začiatok - uvítanie obedom v priestoroch školy

               Riaditeľ školy (vľavo) a starosta obce Břidličná (vpravo) v rámci úvodného proslovu
                 Prehliadka školy začína v priestoroch kuchynky, v ktorej sa deti učia kuchárskemu umeniu
                                Jazyková učebňa so skutočne moderným vyučovacím prístupom

                                                                    Počítačová učebňa
                                           Športový areál - vedľa v budove telocvičňa
                                            Program slávností mesta otvorili žiaci ZUŠ
                       REWO sa prezentovalo pred pozvanými hosťmi, ale aj pred verejnosťou
                                Opäť sme sa stretli s našimi priateľmi Bernardínmi a zaspomínali
                                      na Goralské dni 2012 organizované v Granč-Petrovciach


                                               Energiou sršala i známa speváčka Heidi Jankú
                                              Photo: Břidličná, MAS Rýmařovsko, o. z., 2014