štvrtok 21. januára 2016

Naši partneri z ČR a ich splnenie štandardov MAS


"MAS v ČR musia splniť požadované štandardy, vďaka ktorým preukážu, že sú schopní podieľať sa na implementácii programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov...." 

Toľko parafrázovanie definície štandardov u našich susedov.


Pre nás česť, že sme v uplynulom období zrealizovali s oboma partnermi tri nadnárodné projekty spolupráce. Viac na www.maslev.sk v rubrike "Projekty spolupráce"
http://www.maslev.eu/index.php/sk/#