pondelok 11. januára 2016

Nový rok, prestavené prostredie :-)

Na začiatku nového roka sme uskutočnili úpravu priestorov, čo je predpoklad pre tvorivú prácu. Zmena prostredia, zmena myslenia, nová vízia, nové ambície,...


Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2016