pondelok 31. augusta 2015

Lovecká sezóna začala....

Nuž, lovecká sezóna začala. Nie, nemajte strach, že sa zo mňa cez noc stal nebodaj poľovník. Hoci takýto poľovníci vyrástli takmer zo dňa na deň v prostredí miestnych akčných skupín.  Začal sa hon na peniaze v novom programovacom období. Hon na verejné zdroje z fondov EÚ. Niektorí kolegovia tvrdia, že sa obávame rozšírenia revíru, že vznikla akási konkurencia.
V zdravom konkurenčnom prostredí  by som sa zaiste „nestrachovala“. Ale čo je na Slovensku a možno v Čechách a na Morave zdravo konkurenčné?? Máme za sebou obrovské skúsenosti, celkom slušné výsledky a pred sebou vízie, strategický a akčný plán, vybudované partnerstvo, nabudované kapacity, schopnosť spolupracovať i v krízových situáciách, máme skvelé referencie i uznanie mnohých. Nechýba dobrý pocit z množstva vykonanej práce. Začínajú však chýbať  zdroje a preto je v tomto medziobdobí  tzv. konkurečné dusno.
Tímy odborníkov, ktorí vo svojich združeniach  ukončili aktuálne program, sa zrazu ocitajú na úradoch práce. Ľudia, ktorí prispievali svojimi odbornými podnetmi k zostaveniu nového rámca neľahkého programu, spolu vytvorili a stále dolaďujú priestor i pre nováčikov. Sami však sú na pokraji schopnosti udržať svoje partnerstvá v kondícii. Vo svete závislom na dotáciách a fondoch sa manažéri stávajú neplatenými dobrovoľníkmi, ktorí napriek ťaživej situácii pripravujú nové stratégie a sú mentormi pre tých, ktorí sú na začiatku tejto cesty.  
Pokračovanie na: http://www.maslev.eu/index.php/sk/blog1/221-lovecka-sezona-zacala

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára