piatok 19. februára 2016

Získanie štatútu MAS spomalilo svoje tempo

Informujeme našu verejnosť, že v zmysle oznámenia na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry sa predĺžil termín predkladania žiadosti o získanie štatútu MAS o dobré dva týždne... http://www.apa.sk/aktuality/oznam/7365