pondelok 19. mája 2014

Jakubská cesta vedie cez Levoču


NEWS
 
 
Včera 15.5. 2014 v Levoči, na Starej radnici pri Chráme sv. Jakuba otvorili Jakubskú sezónu na Slovensku za prítomnosti primátora Levoče Ing. Miroslava Vilkovského a predsedu Priateľov sv. Jakuba Dr. Gerharda Weaga, Bratstva sv. Jakuba z Poľska i otcov minoritov z Levoče a ďalších farností sv. Jakuba. Biskup Milan Lach, SJ požehnal 14 Jakubských pečatí, DVD Jakubska cesta Slovensko/Rakusko a mobilnú Jakubskej interaktívnu aplikáciu i testimonium. Podrobná trasa Jakubskej cesty je na linku www.jakubskacesta.eu. Tam môžu pridávat videa a fotografie aj učastníci Svatojakubskej cesty. Prvé skupiny prešli do Compostely k hrobu aposšola Jakuba z Levoče 3150 km. Púte do Compostely zo Spiša sú známe od stredoveku, čo dosvedčujú aj stredoveké mestské listiny panovníkov Spiša.
 

Trasa z Kosic do Levoče bude pokračovať cez Kezmarok do poľskeho Krakowa, kde sa bude konať aj Svetové stretnutie mládeže 2016 s pápežom Františkom. Ďalšie trasy povedú cez Liptovský Mikuláš, Banskú Bystricu, Nitru, Trnavu a Bratislavu do Viedne.
 
Popularita pútnických ciest - v Európe predovšetkým Jakubskej cesty - stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu.
V porovnaní s klasickými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k relikviám svätých, sú dnes Jakubské cesty v Európe premyslenou turistickým ponukou v mnohých Európskych krajinách a regiónoch napomáhajúce výmene skúsenosti medzi národmi i jednotlivými ľuďmi.
Prezentujú sa vlastným logom, infraštruktúrou, službami i cirkevnou, kultúrnou, sponzorskou a politickou podporou.
Všetky tieto aspekty robia z Jakubských ciest fenomén novej éry putovania, ktoré pre niekoho znamená hlboký duchovný impulz k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta a svojím životom, pre iného nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov do Copostely.
Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, zážitok a hra, cesta a legenda, to všetko tvorí príťažlivý celok uprostred reality našej doby, ktorý priťahuje na Jakubsku cestu stotisíce ľudí ročne nielen v štátoch Európy ale aj z iných kontinentov.
V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami.
Košice –Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa prostredníctvom Priatelov sv. Jakuba, Live AID International, FRATERNITY JERUZALEM i ďalších partnerov pripojilo k tejto európskej Jakubskej ceste prvou trasou na Slovensku z Košíc do Levoče.
Credential pútnika, do ktorého sa zaznačujú pečiatky z navštívených miest Jakubskej cesty, je možné objednať a obdržať poštou alebo ho zakúpiť na niektorých miestach Jakubskej cesty. Viac na www.jakubskacesta.wbl.sk

Zdroj:
Priatelia Jakubskej cesty Slovensko 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára