štvrtok 22. mája 2014

MAS LEV začína tvoriť novú stratégiu rozvoja územia

V obciach územia miestnej akčnej skupiny LEV sme v máji začali so stretnutiami s verejnosťou. Pripravujeme totiž novú stratégiu rozvoja územia na programovacie obdobie roko 2014 - 2020, s ktorou sa chceme uchádzať o štatút MAS, čo znamená získanie finančnej podpory pre ďalšie aktivity MAS LEV. 

Podnikatelia, mládež, naši dôchodcovia, zástupcovia združení, prosto aktívni obyvatelia za účasti poslancov i starostu, všetci tí, ktorým záleží na rozvoji nášho územia sa zúčastnili procesov diskusie a návrhov pod skúsenou facilitáciou  odborného tímu kancelárie MAS LEV.

Musíme povedať, že z 31 samospráv sme nateraz navštívili obce Ordzovany, Kurimany, Dravce, Studenec, Pongracovce, Oľšavicu a Nemešany. Všade vládla iná atmosféra a to v zmysle vážnosti problémov, ktoré tú -ktorú obec trápia. Najdôležitejšie však je, že sa vďaka metóde problémovej analýzy stanovila ich hierarchia, v zmysle ktorej budú v ďalšom období nastavované ciele a opatrenia celého nášho levočského regiónu.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám napomáhajú pomenovať silné i slabé stránky územia, jeho príležitosti i ohrozenia. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nečakáte, že za nás niekto vyrieši problémy, ale aktívne chcete prispieť, ak už nie peniazmi, či prácou, tak aspoň myšlienkou, či zaujímavým podnetom a návrhom ako stav vyriešiť, či zlepšiť. Sieťujeme, spájame všetkých ľudí, ktorí chcú urobiť pre svoje územie to, čo môžu, pričom sieťujeme organizácie nášho územia, čím vytvárame významnú silu a potenciál. 

Začíname vnímať posun v spoločnom úsilí,... a to, že vy sami sa začínate mobilizovať a poskytujete nám spätnú väzbu. (AH))

Pracovné stretnutia s verejnosťou
                                                                    Obec Ordzovany                                                                  Obec Nemešany                                                                         Obec Kurimany                                                                 Obec Pongracovce

                                                                   Obec Dravce


                                                               Obec Brutovce                                                     Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára