pondelok 29. septembra 2014

Študenti si vyskúšali svoje zmysly

                                                Photo: OZ MAS LEV, o. z.

nedeľa 28. septembra 2014

Beseda o možnostiach rozvoja vidieka zaujala

V rámci projektu "Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti" podporeného cez projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka, sme spolu s partnermi z MAS Rýmařovsko zrealizovali besedu o možnostiach rozvoja agroturizmu a obnovenia pestovania zabudnutých rastlín, ktoré by mohli priniesť zamestnanosť v tomto odbore i v našom území. Reportáž z podnetného stretnutia si pozrite na uvedenom linku.

http://www.tvlevoca.sk/relacie/2014/251.wmv

štvrtok 25. septembra 2014

SOŠ Majstra Pavla v Levoči s MAS LEV realizovali workshop

Správa z aktivity Workshop remesiel -
urob si vlastnými rukami
25.9.2014

V poradí druhý aktívny workshop remesiel v rámci projektu spolupráce s MAS Šafrán sa uskutočnil aj v spolupráci so Strednou odbornou školou Majstra Pavla, ktorá poskytla na tento účel priestory a tiež dve lektorky. 
Toto bola posledná aktivita projektu Po stopách klenotov LEVa a Šafránu.
Žiaci deviatych ročníkov dvoch základných škôl z Levoče a domáci žiaci z hostiteľskej SOŠ sa počas 4 hodín prestriedali pri 4 lektoroch a vyskúšali si pletenie košíkov s pánom Muránskym, patchwork a pletenie z papierového prútia s pani Kandrovou, ručné práce s pani Kaľavskou a zdobenie perníkov s pani Sopkovou.
Kým chlapcov najviac zaujalo košikárstvo, ale aj zdobenie perníčkov, dievčatá upútal patchwork a ručné práce.
MAS LEV potešil nielen záujem žiakov o konkrétnu aktivitu, ale aj záujem učiteľov o ďalšiu takúto aktivitu.


Ing. Žaneta Mareková                                             OZ MAS LEV, o. z. (2014)

Najkrajší medovníkový domček - súťaž

V rámci projektu nadnárodnej spolupráce medzi MAS LEV a MAS Sdružení Západní Krušnohoří podporeného z opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce z Programu rozvoja vidieka, prizývame našich najmenších k zapojeniu sa do súťaže o najkrajší medovníkový domček. V termíne do 31. 10. 2014 Vás prosíme fyzický výsledok práce doručiť na svoje obecné úrady, pričom prosíme priložiť dve fotografie spoločnej práce pod vedením pedagógov a kuchárok, či kuchárov :-)
Výzva je určená pre MŠ a ZŠ pôsobiace v území MAS LEV (okres Levoča) 


pondelok 22. septembra 2014

Ako sme vystúpili na Mohylky

Správa z aktivity Turistický sprievod na Mohylky
20.9-21.9.2014
V sobotu skoro ráno sme vycestovali do MAS Šafrán, do obce Okružná, kde sa začínal turistický sprievod na Mohylky. Jednalo sa o jednu z posledných aktivít v rámci projektu spolupráce medzi MAS LEV a MAS Šafrán - "Po stopách klenotov LEVa a Šafránu". Prvý turisti sa začali zhromažďovať okolo pol deviatej ráno pre obecným úradom. Oficiálny program otvoril starosta obce Okružná, Mgr. Pavol Lackanič spolu s predsedníčkou MAS LEV, Ing. Andreou Hradiskou PhD.
Po rozdaní občerstvenia sa skupina približne 50 ľudí pustila na cca 12 km dlhú túru smerom na Podhradík. Prvá zastávka sa konala pri liečivých prameňoch "Studničky", kde sme sa občerstvili zázračnou vodou z pramena. Tu nám pán Lackanič podal podrobný výklad o histórii tohto miesta a predstavil nám tiež povesť o Starom Kereštveji.
Ďalej sme pokračovali v ceste na Podhradík, popod zrúcaninu hradu Šebeš. Cestou sme minuli niekoľko prícestných krížov. V krásnej dedinke Podhradík sme si urobili krátku prestávku na občerstvenie a pokračovali sme ďalej smerom k skalnému komplexu Džad.  Za dedinou sme odbočili vľavo do lesa a miernym stúpaním sme sa pomaly presúvali ku komplexu dvoch kamenných strážcov pod Šebastovkou. Tu sme si urobili kratšiu prestávku na fotografovanie sa pri skalách pripomínajúcich starých mužov a vypočuli si výklad.
Ďalším prudkým stúpaním sme sa dostali k zaujímavému miestu, pripomínajúcemu pohrebisko. Jednalo sa o prírodné skalné pohrebisko zvané Mohylky alebo tiež „Šarišský Stonehenge“. Aj tu nám pán Lackanič porozprával veľa zaujímavých historiek predtým, ako sme sa spustili na čistinku, kde nás čakalo ohnisko a pre deti celú cestu očakávané hľadanie pokladu. Žiaľ, túto časť programu nám narušil dážď, avšak šikovné deti z MAS LEV našli poklad tak rýchlo, že sme sa mohli zahalený do pršiplášťov pomaly spúšťať späť do Okružnej.
Po celodennej túre nás v obci Trnkov, v penzióne Trio čakalo občerstvenie v podobe chutného guľášu a nechýbala ani veselá muzika, ktorou nám popoludnie spestril harmonikár z folklórnej skupiny OZ Šebeš z obce Vyšná Šebastová.
Posedením, spevom a niektorí i tancom sme ukončili krásnu aktivitu, ktorá opäť upevnila vzťahy dvoch spriatelených miestnych akčných skupín a umožnila nám spoznať krásy územia MAS Šafrán.


Ing. Žaneta Mareková