štvrtok 26. marca 2015

Minikonferencia v minidivadle (Levoča)

Minikonferencia v minidivadle, ktorú zrealizovalo CPK Levoča v rámci informačného projektu "Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu" symbolicky uzatvorila programovacie obdobie v MAS LEV... ak teda nepočítame formálne náležitosti, ktoré nás ešte čakajú... Andrea Hradiská s kolektívom ďakovali a dostali poďakovanie :-).. P.S. škoda len, že sa účastníci schovali do lóží a nechceli byť na očiach v hľadisku.... I tak sme si na nich požmurkali s fotoaparátom...

                                              Photo: CPK Levoča, 2015

utorok 24. marca 2015

Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu

Tak a máme tu ďalšiu publikáciu z dielne CPK Levoča v rámci projektu podporeného zo stratégie MAS LEV... s rovnomenným názvom projektu...

Prelistovať si ju môžete na tomto linku


pondelok 16. marca 2015

Národná Sieť Slovenských MAS na pôde MAS LEV

Dňa 11. 3. 2015 na pôde miestnej akčnej skupiny LEV zasadli zástupcovia miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev zoskupených v Národnej Sieti Slovenských MAS. Hlavnou témou bola voľba nového predsedníctva, ktoré má rotujúci charakter a každé dva roky mení svojho predsedu. NSS MAS bola založená prípravným výborom v zastúpení OZ MAS LEV, o. z. (východné Slovensko, MAS Stará Čierna voda (západné Slovensko) a MAS Malohont (stredné Slovensko) Prvé predsedníctvo viedla Ing. Andrea Hradiská PhD (MAS LEV) a podpredsedom sa stal Ing. Ľudovít Kovácz (MAS SČV). Štafetu druhého volebného vedenia prevzalo západné Slovensko - Ing. Juraj Ondračka z MAS Vršatec a podpredsedom sa stal Ing. Tomáš Kozolka - MAS Požitavie Širočina. Nové obdobie prevzal do svojich rúk Martin Piovarči z MAS Horný Liptov a podpredsedom ostal Ing. Tomáš Kozolka. Predsedníctvo sa zo 7 členov zastupujúcich každý kraj rozrástlo na 9 členné, čím sa dal priestor pre zastupovanie i verejno-súkromným partnerstvám, ktoré ešte nemajú skúsenosti s implementáciou programu. MAS LEV i naďalej v predsedníctva zastupuje prešovský kraj Ing. Andreou Hradiskou PhD. Valnému zhromaždeniu predchádzalo sedenie advokačnej skupiny, ktorá sa vyjadrovala k otázke nastaveného diferencovaného financovania MAS z dielne MPaRV SR a tiež  pôvodného predsedníctva, ktorého úlohou bolo posúdenie a schválenie nových členov, ktorí majú záujem byť našou súčasťou.  Spracovala Ing. ANdrea Hradiská PhD.                                                   Photo: OZ MAS LEV, o. z. (2015)

sobota 14. marca 2015

Infodeň v Levoči

Tak tento deň sa vydaril... starostovia, poslanci, podnikatelia, zástupcovia združení .... všetci sa tu mohli dozvedieť výstupy z projektu "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu...." A veru, našim cieľom je rozvoj vidieka... a kráčame cestou vidieckeho cestovného ruchu s využitím nemalého ľudského, prírodného, kultúrneho, historického potenciálu nášho územia... územia, v ktorom pôsobíme, žijeme, tvoríme, územia, ktorému sme odovzdali naše srdcia... územie LEVa :-).... Ešte raz všetkým ďakujem... foto hovorí za všetko... bolo to dynamické, kreatívne, diskusné, jednoznačne EXPLÓZIA NÁPADOV a  SYNERGIA MYŠLIENOK.... Teším sa, čo sa nám spoločne podarilo.... :-)