streda 8. júna 2016

Po búrke nastalo znova ticho?

Akosi to na poli miestnych akčných skupín utíchlo. Aj Vám sa to tak javí? Pomaly sa blížime k obdobiu, ktoré nazývam obdobím „hlucha“... niekto tomu hovorí obdobie dovoleniek a prázdnin (nielen tých parlamentných). Procesy „dohodnotenia“ MAS sa zastavili kdesi na pol ceste a nie a nie sa aspoň informačne pohnúť ďalej. Bude to asi tým, že hýbať sa dopredu je v tomto neporiadku, ktorý zanechalo na národnej úrovni bývalé vedenie pomerne náročné. Je pravdou, že po roku od podania žiadosti, sme  konečne obdržali vyrozumenie vo forme rozhodnutia o schválení nenávratných finančných prostriedkov na tzv. prípravu stratégie, a tak sa mi na oko javí, že by sa veci rozumne mohli pohnúť vpred. Rozhýbať stagnáciu je samozrejmou úlohou lídrov a tak čakáme, ako sa s tým naša nová ministerka popasuje. Problémy na vidieku sú totiž okorenené riadnou hrsťou trpkej príchute.

viac na: Po búrke nastalo znova ticho?