utorok 30. júla 2013

SAMOTA

Po ceste na LeaderFEST 2013 do Velkého Meziříči sme sa zastavili na SAMOTE. A veru... takáto je naša  predstava o zóne oddychu, či revitalizácii prostredia.
 Inšpirácia, kreativita má predsa priestor i v území MAS LEV.


Photo: MAS LEV
Motorest Samota
Zástřizly 43
768 05 Koryčany

BMX PARK v Bugľovciach

 
Niekedy nie sú potrebné veľké peniaze! Niekedy stačí trochu chcieť!
Potom už len štipka zanietenia, chuť a vôľa, minimálna pomoc zo strany samosprávy, aby mladí mohli zmysluplne využívať svoj čas i energiu. Vnímame to ako veľkú inšpiráciu pre iných.
 
Photo zaslal: Milan Mlynarčík Bugľovce
 
"Za dedinou Buglovce máme vybudovaný park pre bmx, na týchto fotografiách sú zachytení jazdci  ako zdolávajú jednotlivé prekážky. Prikladám aj fotografie obce Buglovce, na jednej fotke je zachytená celá dedina a druhá fotografia je fotomontáž planéta Bugloviec."
Milan Mlynarčík

piatok 26. júla 2013

Weekly statistic (19.7.2013 7:00 – 26.7.2013 6:00)

© 2013 Google 

Slovakia       417
Russia          145
USA               11
Serbia              4
Ukraine           4
Germany         2
Japan               2
Brazil               1
Chile                1
Cameroon        1 

streda 24. júla 2013

NEZÁBUDKA v Spišskom Štvrtku

                                                    


 


Photo: Dominik Lesičko
 
Keď sa na medzinárodných fórach predstavujú jednotlivé krajiny, jedným zo znakov, ktoré ich charakterizujú, je ľudová kultúra - kroje, piesne, hudba, tanec, či rôzne starodávne predmety. V súčasnosti, keď predovšetkým v kultúre dochádza ku globalizácii, k uniformite a amerikanizácií, je dôležité zachovať dedičstvo predkov a uchovať všetky jedinečné znaky, ktoré sú typické pre príslušný národ a krajinu.
Zachovávanie folklórnych tradícií v našej obci si pamätajú naši obyvatelia približne od roku 1970 až do polovice osemdesiatych rokov, kedy túto činnosť viedla pani Anna  Bizubová. Jej poznatky a zozbierané materiály využívajú naše folklórne skupiny dodnes. Vďaka patrí  všetkým,  ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do prezentovania a šírenia našich zvykov.    V našej dedine máme obyvateľov,  ktorí si ešte pamätajú  na tradície, ktoré sa udržiavali počas roka a niektoré z nich boli prezentované na rôznych súťažiach. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli na svoje poslanie – zachovať to najcennejšie – pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám.
Miestny odbor Matice Slovenskej (MOMS) v Spišskom Štvrtku sa už viac ako 20 rokov usiluje o uchovanie a obnovenie piesní, tancov a zvykov z regiónu Spiša, ale najviac z našej obce Spišský Štvrtok. Hlavným cieľom skupín pôsobiacich v MOMS je zachytávať tradičnú ľudovú kultúru stredného Spiša, zhromažďovať typické piesne a ľudové zvyky obce, regiónu a tým kultivovať lásku k národným pamiatkam, chrániť a rozvíjať národné hodnoty. Zaoberá sa teda šírením etnografie aj folkloristiky v našej obci. Zbiera piesne, tance, zvyky, povery, predmety, kroje, detské hry, slovesné umenie a predstavuje to príležitostne na podujatiach počas celého roka.

V súčasnosti má MOMS Spišský Štvrtok 90 členov. Tvorí ju detská folklórna skupina NEZABUDKA  a folklórna skupina  ŠTVRTOČAN.
História detskej folklórnej skupiny NEZÁBUDKA sa datuje od roku 1998. Počas jeho pôsobenia, sa pod vedením pani učiteľky Valérii Lesičkovej vo folklórnej skupine vystriedalo niekoľko desiatok detí a poniektorí účinkujú už vo folklórnych súboroch a skupinách ako ČAČINA, LEVOČAN a ŠTVRTOČAN.
Deti učíme množstvo piesní, hier, tancov, riekaniek a zvykosloví. To čo sa naučíme, prezentujeme na kultúrnych podujatiach v základnej a materskej  škole v obci Spišský Štvrtok, ale aj mimo nej.

Účinkovali  sme v integrovanom programe s klientkami DSS Spišský Štvrtok a dostali sme sa aj na javisko Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
 
Mnohé zvykoslovia sa udomácnili v detskej folklórnej skupine NEZÁBUDKA a stali sa našimi pravidelnými  vystúpeniami.
Patria medzi nich:
Pálenie šmertky (Moreny)
Stridžie dni
Jasličkáre (Betlehemci)
Mikolaj (Mikuláš)

V roku 2012 sme s detským folklórnym súborom NEZÁBUDKA nacvičili nové pásmo s názvom Podzme še hrac za koscel. 
 

piatok 19. júla 2013

A budem požiarnikom!

Mladí hasiči z obce Dlhé Stráže sa nedávno zúčastnili v obci Spišský Hrhov
 okresných hasičských pretekov v kategórii dorast,
kde  sa stali víťazmi  
 
 ... aby následne hájili svoju pozíciu na krajských hasičských pretekoch konaných v Terni v Prešovskom kraji a získali pekné 5. miesto. Ich silnou stránkou je štafeta, v ktorej zo všetkých družstiev mali druhý najlepší čas - 77 sekúnd. Blahoželáme!
                                      Dávid Hradiský, Filip Lojko, Ladislav Soľana, Damián Lorko,  Silvester Bonk,
Juraj Lojko, Stanislav Čulac, Matej Kováč a Samuel Gibala pod vedením Martina Hradiského
A zopár záberov z atmosféry zúčastnených dobrovoľných hasičských zborov z prešovského kraja.
Photo: z databázy hasičov :-)

utorok 16. júla 2013

Daily Statistics (15.7.2013 20:00 – 16.7.2013 19:00)

©2013 Google
Slovakia      97
USA            10
Russia           7
Serbia           3
Germany       2
Finland          2
Ukraine         2
Chile             1
Japan             1

Jeden celkom obyčajný deň v MAS LEV

Kto by si myslel, že pracovať v MAS LEV je nudnou administratívnou a nie príliš kreatívnou prácou, vyvediem ho z omylu. Po rannom strese odomykám zo 5 dverí, "vybehnem" schodmi na druhé poschodie, zapínam počítač.... keď vtom počujem buchnutie vchodových dverí a ťažké kroky ma doháňajú. Sluch  ma neklame, je to prvá „stránka“. A to ešte žiadna z nás netuší, že dnes bude deň otvorených dverí a naši členovia i nečlenovia si budú kľučku priam podávať. Ešteže nie sme vizionárky a nikdy nevieme, čo nás najbližších 8 a niekedy i 10 hodín čaká,  inak by nás už ráno privádzalo do šialenstva.
 
Pomedzi osobné konzultácie sa riešia propagačné materiály, ktoré je potrebné dať do tlače, kontrolujú a prijímajú sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok, či žiadosti o platbu, vybavujú sa telefonáty.... Ako na truc, práve keď sa chystáme na zaslúžený obed, prídu ďalší naši klienti a my sa na chvíľu stávame  projektantmi i verejnými obstarávateľmi, keď sa snažíme informovať o častých zmenách v legislatíve, predpisoch a požiadavkách zo strany donorov.  Medzitým je uzávierka ďalšieho čísla časopisu Kráľovské územie Leva, ktorým chceme informovať širokú verejnosť. A  telefón  opäť zvoní, tentokrát riešime problémy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.  Teda ujasnime si to... problémy má skôr agentúra než my J... všetko sa za pár minút vysvetlí.... a v dennom kolotoči pokračujeme ďalej. 

 
Črtá sa totiž ďalšia skupina úloh je potrebné zorganizovať školenie, valné zhromaždenie, zvolať správnu radu, výberovú komisiu, nájsť voľný termín na stretnutie s inými partnermi mimo organizácie. Kalendár je však nabitý a nájsť voľné miesto je takmer nadľudské, najmä ak medzi administratívnymi procesmi je potrebné naplánovať i odbornú exkurziu mimo v území, či mimo neho. A už ani nehovorím, že do toho vošiel projekt spolupráce, ktorý je potrebné doladiť s partnerom na druhej strane...
 
Celý deň sa pritom snažíme nepodliehať nepokoju a i napriek občasným nezdarom sa usilujeme udržať si úsmev na perách. Tento mix činností, ktoré však robíme s radosťou, sa tu dennodenne prejavuje v rôznych variáciách. Navonok môže pôsobiť komicky a chaoticky,  v skutočnosti je však premyslenou, manažérsky načasovanou kombináciou aktivít, s nenačasovaným efektom...V podstate taká rutina.... ktorá by mala rozhýbať život na vidieku alebo aspoň našich starostov J
Akurát, že niekedy aj nás - levice - zasiahne občas VIS MAJOR...najmä keď spadne internet. J
    
Mňa už poznáte - šéfka Aďa
Sem-tam pred kamerami
Sem-tam ako lektor
Sem-tam na monitoringu v území
 
                                     
Manažérka Katka a "jej projekty"
                                                                         
                                         Na účtovnú agendu dáva pozor účtovníčka Gabi
 
                                                        Pravá ruka manažérky Zuzka
                                      
Pravá ruka šéfky Marion
 Často spolu ako tím...
 
Nielen v pracovnej dobe... ale častokrát i mimo nej
Aj starostovia musia čakať v poradí J
 
 
 Keď k nám zavíta nečakaná exkurzia... zachraňuje manažérka
 
 

 Photo: z činnosti kancelárie MAS LEV, o. z.
 
                                      A prosím, neprezraďte ma, že som to vyzvonila... J
                                               lebo to je aj tak len malá časť bežného dňa.... o tom možno inokedy