piatok 31. mája 2013

KLČOV - Klčovská hymna

Na oslavách 755. výročia prvej písomnej zmienky v Klčove, ktoré sa konali dňa 29. júna 2013 bolo udelené čestné občianstvo dvom rodákom obce - prof. Štefanovi Ondrušovi a doc. Františkovi Kočišovi a tiež bol predstavený a zaspievaný text klčovskej hymny.
Tam pod Hájikom pekná dedina, tam si žijeme ako rodina
(: Hej, tam nejedna pekná dievčina, pod bučkom ju už šuhaj objíma :)
A tu v Kolčove še radzi mame, každý dzeň sebe šumne špivame
(: Po vyhodňarsky šak sme zo Spiša, Spišský hrad pri nás to naša pýcha :)
 
Nejeden furman cestou zastavil, v našej vozarni kone napojil
(: Tá dodnes stojí dolu pri ceste, klčovských hostí víta srdečne :)
Kráľovná nebies zhliada na chotár, s Ježišom v rukách krášli i oltár
(: Chrám Boží zasvätený tej panne, slávime jej milé narodenie :)
 


 
                                     
 
 Photo: z galérie obce Klčovutorok 28. mája 2013

Spišský Jeruzalem - tisícky návštevníkov v území MAS LEV

Počas štyroch dní navštívili Spišské Podhradie a Spišskú Kapitulu tisícky návštevníkov. V dňoch 16. až 19. mája 2013 sa v jedinečnom priestore konalo jedno z TOP podujatí programu Terra Incognita s názvom Spišský Jeruzalem. Podujatie spoločne pripravili Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj, samozrejme nechýbali miestni spoluorganizátori.
V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica objavili odborníci unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili aj historici a archeológovia. Usporiadanie kaplniek a ďalších stavieb v priestore vytvára symbolický Jeruzalem v mierke takmer jedna k jednej.
 
 

                                    

 
 
 Umývanie nôh
Posledná večera
Živá krížová cesta
Pantomímické stvárnenie krížovej cesty v podaní Milana Sládeka 
 
 Divadlo Commedia Poprad - Švantner - Málka
PUĽS Prešov - Kolíska a kríž
 Veľkonočné tradície - cez hry, spevy a tance detí
 
Photo: Tibor Morihladko Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

pondelok 27. mája 2013

Mužské spevácke súbory v MAS LEV


KORČAŠKARE z obce Jablonov
Je tomu už pár rokov, čo uzrela svetlo sveta myšlienka založiť v Jablonove mužskú spevácku skupinu. Historické pramene uvádzajú ako dátum zrodu tejto myšlienky 28. december 2006.

Napriek tomu, že sa táto myšlienka vraj zrodila na jednom zo schodov pred miestnym pohostinstvom, bola tak silná, že sa z nej zakrátko stala skutočnosť. Zopár nadšencov začalo nacvičovať prvé ľudové piesne a čas pomohol sformovať zloženie skupiny, ako aj repertoár. Hlavnou myšlienkou je oživiť zabudnuté jablonovské piesne a piesne z blízkeho okolia. „Hneď, ako sme sa presvedčili o tom, že nám to spolu celkom dobre spieva, prišla na pretras aj téma názvu skupiny. Každý snáď vie, že obyvateľov Jablonova oddávna volajú „Korčaškare“. (korčašek = malý nožík)

 Photo: z databázy FS
GUBOV z obce Dúbrava
Mužská spevácka skupina vznikla v roku 2005. Názov skupiny sa rodil ťažko, no napokon sa chlapi zhodli na pomenovaní podľa jedného vrchu nad Dúbravou. Skupinu v začiatkoch tvorilo 7 členov, dnes ich je už 11.
Spevácku skupinu Gubov tvorí kolektív zanietených chlapov z Dúbravy, pre ktorých je ľudová hudba a spev ich najväčšou záľubou. Typické sú pre nich viachlasé spevy piesní z Dúbravy a okolia, ale aj z iných oblastí Slovenska. Vyhľadávajú a zachovávajú predovšetkým staršie a dnes už málo známe ľudové piesne našich otcov a dedov. Skupina už vydala aj CD s ľudovými piesňami, účinkovala v relácii Kapura, či na iných väčších podujatiach doma i v zahraničí. Keďže majú medzi sebou aj organistu, spievajú na veľké sviatky i v kostole.
Photo: prevzaté z webovej stránky obce Dúbrava
TRITON z obce Bijacovce
 
Medzi hudobnými prejavmi osobitné miesto patrí vokálno-inštrumentálnym hudobným žánrom, ktoré sú tvorené syntézou piesňového a nástrojového prednesu. Záujem o ľudovú hudbu vzbudil u mladých chlapcov z obce Bijacovce chuť založiť vlastnú hudobnú skupinu s netradičnými hudobnými nástrojmi – saxofónmi, akordeónom a bicími nástrojmi. Táto hudobná skupina je vyhľadávaná hlavne na spríjemnenie slávnostných chvíľ pri rôznych rodinných oslavách, či kultúrnych a spoločenských akciách v obci i mimo nej.

Photo: z databázy skupiny

piatok 24. mája 2013

„KRAINA WOKÓŁ LUBLINA“ na exkurzii v MAS LEV


POĽSKÁ MAS -
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA
RZECZ ROZWOJU GMIN POWIATU LUBELSKIEGO
„KRAINA WOKÓŁ LUBLINA“
ABSOLVOVALA U NÁS ODBORNÚ EXKURZIU
OD 02. DO 05. OKTÓBRA 2012
Chvíľu sa zdalo, že nás čaká veľmi uniformovaná atmosféra počas 4 dní. Napokon  opak bol pravdou, pretože sa grupa po niekoľkých hodinách prejavila ako „spontánna čisto leadrovská“ hromada skvelých ľudí.

Účastníkov privítala októbrová LevočaDOMAŇOVCE - prvá zastávka

 
A už sa spievalo i tancovalo....
Modlitba tiež nechýbala...
GRANČ-PETROVCE - zastávka na skvelý, čerstvý a voňavý regionálny chlieb
 ROŽKOVCE - DOĽANY - návšteve sa potešili i naši rómovia


 ÚLOŽA - ochutnávky regionálnych produktov pri nádherných výhľadoch

Z Úlože pohľad na Mariánsku horu v Levoči

 VYŠNÉ REPAŠE - U starostky s ochutnávkou dobrých domácich koláčov

 Po koláčoch trochu športu
BRUTOVCE - v súkromnom múzeu u našeho píšťalkára

 
Posledný pohľad na Levoču z Mariánskej hory - pútnickeho miesta

 Malé poďakovanie a rozlúčka s novými priateľmi

 Photo: 2012 MAS LEV