piatok 28. novembra 2014

Prezentácia projektov zapojených do súťaže NSRV

Miestna akčná skupina LEV zapojila do súťaže vyhlásenej zo strany Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) niekoľko projektov. Tie sú odprezentované i v nasledujúcom videu. I takýmto spôsobom zviditeľňujeme našu niekoľkoročnú prácu, kedy MAS LEV podporila vyše 160 projektov a zrealizovala celkom 5 projektov národnej a nadnárodnej spolupráce. Týmto blahoželám kolegom, ktorí sa rovnako zapojili do tejto súťaže o naj projekt územia a uspeli :-). Andrea Hradiská, predseda OZ MAS LEV, o.z.

štvrtok 27. novembra 2014

Medovníkové domčeky z rúk našich najmenších

Miestna akčná skupina LEV vyhlásila v rámci realizovaného nadnárodného projektu Mlieko a med pre naše zdravie podporeného z Programu rozvoja vidieka súťaž pre najmenších. Výzva pre žiakov materských škôl a 1. stupňa základných škôl bola jasná - vytvoriť, či upiecť najkrajší medovníkový domček. Do súťaže sa kreatívne zapojilo celkom 9 škôl nášho územia a už zajtra sa rozhodne, ktorý z domčekov získa prvú cenu... No, ťažko je vyberať z toľkej krásy to najkrajšie :-)... Zodpovednosť pripadne na  plecia viacerých členov nášho združenia. Keďže záujem detí je vidieť túto minivýstavku naživo, miestna akčná skupina LEV rozhodla, že do vianočných sviatkov umožní našim najmenším zoznámiť sa s činnosťou našej organizácie a zároveň pozrieť i ovoňať si medovníkové domčeky... Voňajú skutočne nádherne... až máme chuť ich všetky zjesť :-)... za kolektív MAS LEV - Andrea Hradiská, predseda


                                                     Žiaci s pedagogickým vedením ZŠ LevočaAj deti z Pongracoviec sa snažili :-)

Ilustračne naša partnerská škola, v spolupráci s ktorou sme realizovali 
viacero workshopov na tému projektu 

                                               Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014


streda 5. novembra 2014

Návšteva českých partnerov v MAS LEV

Dňa 24.10.2014 sme v spolupráci s aktérmi rozvoja vidieka MAS LEV pripravili exkurziu pre členov MAS SZK z Českej republiky. Ďakujeme za milé prijatie a venovaný čas: Michalovi Smetankovi , PaedDr.; Jozefovi Komarovi (starosta Brutovce), Márii Gallovičovej (starostka Nemešany), Márii Kandrovej (remeselníčka Nemešany), Miroslavovi Fabianovi (starosta Klčov) a Eduardovi Burašovi, Ing. (Združenie FEMAN), Zdenke Jurčíkovej (pracovníčka obce Dlhé Stráže). Za prípravu výborného obedu Miroslavovi Čurillovi (Arkáda)!

Na uvedenom linku si pozrite foto :-)
https://plus.google.com/u/0/photos/104371838570620009906/albums/6077792457108388353

A ja ďakujem Kataríne Pjatákovej - manažérke MAS LEV, že sa skupine naplno venovala :-)... AH.

Návrat ku koreňom... ďalšia publikácia z dielne MAS LEV

Prelistujte si ďalšiu publikáciu z dielne MAS LEV, ktorá vzišla z už zrealizovaného projektu nadnárodnej spolupráce s MAS Rýmařovsko. Projekt podporený z Programu rozvoja vidieka niesol názov "Oživme bohatstvo matky Zeme a tradície našej minulosti."

http://www.youblisher.com/p/1014039-Zdroje-Zeme-pre-rozvoj-vidieka-navrat-ku-korenom/


utorok 4. novembra 2014

TOP Rating pre MAS LEV

Asi v polovici októbra som prostredníctvom telefonátu od spoločnosti BISNODE, s. r. o. získala informáciu o tom, že Miestna akčná skupina LEV, že prešla prísnym ekonomickým hodnotením a získala ocenenie TOP Rating. Zväčša takéto hodnotenie dostávajú obchodné spoločnosti, firmy, podnikateľské subjekty, a to na obdobie jedného roka, pričom sú naďalej monitorovaní. Preto je pre nás špecifikom toto vysoké hodnotenie občianskeho združenia, ktoré spadá do neziskového sektora. TOP Rating  získavajú štatisticky 2 % najkvalitnejších firiem z celkového počtu cca 200 000 sledovaných organizácií. K tomu, aby organizácia bola certifikovaná musí splniť základné podmienky a kritériá stanovené spoločnosťou BISNODE, ktorá pôsobí v 19 európskych krajinách, vrátane Slovenska. MAS LEV prešla podľa slov vyššie uvedenej spoločnosti prísnou previerkou finančnej sily vypočítanej z vlastného kapitálu alebo základného imania a z rizikového faktoru, ktorý naznačuje veľkosť rizika možného bankrotu subjektu.  Pre MAS LEV tento certifikát je potvrdením pozície organizácie na trhu, dôveryhodnosti, stability a serióznosti. Vysoký rating potvrdzuje manažérske schopnosti a aktuálne už aj zaväzuje  mňa ako štatutárneho zástupcu v náročnom období udržať na uzde finančné toky a stabilitu, aby sme i v ďalšom období boli schopní plnenia všetkých záväzkov a povinností nielen voči štátu, ale i ďalším inštitúciám a dodávateľom služieb a tovaru v termínoch ich splatnosti a spĺňali ďalšie ekonomické parametre. Kto sa pohybuje v treťom sektore vie, že je to veľmi náročné. Najmä, ak Vaše rozhodnutia závisia od rozhodnutí štátnych úradníkov a rýchlosti, či schopnosti vybavovania žiadostí o platbu v programe, ktorý realizujeme. Andrea Hradiská


2. miesto od MAS LEV pre Kurimany

Čo urobili Kurimany pre svoje životné prostredie?

Vyčistili nelegálnu skládku odpadov v blízkosti obce. Odpad vyviezli na skládku legálnu, predtým prebehlo separovanie a triedenie skla, plastov a stavebného materiálu. Plochu spevnili prírodným kameňom. Uskutočnili sadové úpravy, osadili lavičky, hojdačky pre deti. Dôležitým prvkom je informačná tabuľa. Ďalšie úpravy sa urobili popri poľnej ceste, kde sa odstránili divorastúce kroviny a smerom ku krížu boli umiestnené krížové zastavenia. Pod krížom umiestnili schody a vybudovali ďalšiu oddychovú plochu s lavičkami a ohniskom. Miesto za obcou bude slúžiť k oddychu a načerpaniu fyzických i duševných síl nielen kurimančanov. Takáto úprava by mala zamedziť znovuvytvoreniu čiernej skládky. A preto MAS LEV ocenila snahu a ochotu ľudí popasovať sa s nevľúdným prostredím. Čo poviete, výsledok fajn? Preto druhé miesto.                                              Photo: z databázy obce Kurimany, 2014

MAS LEV ocenila dobrovoľníkov

 Keď sa stretnú mladí, ktorým záleží na priestore, v ktorom žijú, pohybujú sa, študujú, či randia, potom je možné za málo peňazí i viac muziky urobiť. Oceňujeme dobrovoľníkov pôsobiacich v OZ FOYA a Mládežníckom parlamente mesta Levoča za deň venovaný mestu Levoča. Andrea Hradiská


                                          Photo: Mládežnícky parlament mesta Levoča, 2014

pondelok 3. novembra 2014

Brutovce - kronika obce slovom i obrazom

Tak, ako po predchádzajúce roky, i v roku 2014 starosta obce Brutovce - Jozef Komara, nezabudol v mesiaci október na to, že vrásky je potrebné si uctiť. Tento rok však príjemné, či až slávnostné posedenie so staršími spoluobčanmi spestril uvedením hodnotnej publikácie, ktorá zachytáva dejiny tejto obce až po jej súčasnosť. "Kronika obce slovom i obrazom" ako kniha spomienok, i historických faktov z autorskej dielne Fabiána Gordiaka, rodáka tejto obce, zachytáva dôležité informácie pre budúce generácie. Táto kvalitne spracovaná publikácia už i pri letmom prelistovaní dáva predpoklad, že osloví   nielen brutovčanov, ale nás všetkých, ktorí v tomto nádhernom území žijeme a bude inšpiráciou pre knižné vyjadrenie cestou kroniky každej obce v našom území. Andrea Hradiská