utorok 28. októbra 2014

Slávnostné otvorenie oddychovej zóny Lúčka

V nedeľu 26. 10. 2014 sa Ing. Andrea Hradiská PhD. ako predseda OZ MAS LEV, o. z. zúčastnila slávnostného otvorenia oddychovej zóny v Lúčke, ktorá bola z jednej časti realizovaná v rámci podporeného projektu z integrovanej stratégie MAS LEV a z druhej časti vďaka vlastnému úsiliu a zaujímavým nápadom využiť odpad pri úprave prostredia obyvateľmi tejto obce. Bližšie info z tejto aktivity na: http://www.maslevoca.blogspot.sk/2014/09/generacna-mobilizacia-v-lucke.html

Pri tejto slávnostnej príležitosti oznámila predsedníčka informáciu, že vďaka mobilizácii všetkých vekových kategórií pri skrášľovaní zanedbaného životného prostredia sa podarilo zaujímavé dielo za vybudovaným altánkom v rámci vyhlásenej súťaže miestnej akčnej skupiny. Nedeľa napokon patrila obyvateľom, kde popri hudbe grilovali a ďalej utužovali svoje vzťahy. :-) I počasie zaprialo. Do Lúčky všetko dobré želáme a ešte raz blahoželáme i k peňažnej odmene.


Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014