utorok 15. apríla 2014

Kráľovské územie LEVa - 17. číslo na svete


Jarná nálada
Jar prišla o čosi včasnejšie ako minulý rok, akoby vedela, že MAS LEV musí využiť tento rok o čosi intenzívnejšie pri realizácii značného množstva aktivít, ktoré je potrebné ukončiť najneskôr na jar budúceho roku. Tento rok je označený za  medzinárodný rok rodinných fariem. Preto sa pokúšame vytvárať i my priestor pre diskusiu k témam ako sú predaj z dvora, podpora mladých farmárov, či budovanie rodinných fariem. Napomáha k tomu realizácia schváleného projektu nadnárodnej spolupráce s MAS Rýmařovsko pod názvom „Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti“, ktorý je podporený z Programu rozvoja vidieka. Jednou z prvých aktivít spomenutého projektu je pripravovaná exkurzia pre študentov Strednej odbornej školy Majstra Pavla a Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči koncom apríla. Celodenné putovanie po území a návšteva samostatne hospodáriacich roľníkov, fariem, či družstiev bude mať za cieľ identifikovať dobré príklady praxe, nastaviť spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi v poľnohospodárstve, poukázať na schopnosti efektívneho využívania prírodného potenciálu, ale najmä motivovať mladých nebáť sa na prvý pohľad možno menej atraktívneho povolania.
V tejto jarnej nálade nás potešila i zaujímavá návšteva. Do našej miestnej akčnej skupiny zavítal Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady SR, ktorý sa živo zaujímal o činnosť organizácie. O aktivitách, ktoré realizujeme, o projektoch, ktoré riešime. V hodinovej diskusii aj s jeho tímovými kolegami, sme hovorili o našom tíme, o tom, aké problémy má naše územie, i to ako sa ich snažíme riešiť. Je totiž viac než isté, že ak problémy vznikajú na úrovni lokálnej, potom i lokálna úroveň má silu, schopnosti si svoje problémy vyriešiť, ak sú jej dané primerané finančné zdroje na rozvoj. Predstavili sme princípy prístupu Leader, ktorý je založený na základnej zásade práce verejno-súkromného partnerstva - „zdola nahor“. Z hľadiska odborného sme hovorili o synergických efektoch, ktoré program Leader prináša nielen nášmu územiu, ak sú vhodne nastavené ciele. Tie naše sú zamerané na rozvoj levočského regiónu z hľadiska marketingovej podpory cestovného ruchu, snahy vytvoriť kvalitné podmienky pre mladých, aby sa i vo vidieckych oblastiach dokázali uchytiť, podpora lokálpatriotizmu, lokálnej demokracie a lokálnej ekonomiky.
Veríme, že sa nám podarilo preniesť atmosféru pozitívnej energie, ktorú náš kolektív dennodenne vnáša do práce, i napriek náročným okolnostiam spojených s realizáciou programu, pričom tá sa prejavila i na zotrvaní návštevy, ktorej sa od nás nechcelo odísť J... A my ďakujeme za úprimne prejavený záujem a ocenenie našej tímovej práce, ktorú tu vykonávame pre všetkých ľudí bez rozdielu, žijúcich v našom krásnom regióne.
Andrea Hradiská

pondelok 14. apríla 2014

Odborná exkurzia pre študentov v MAS LEV

 
 


Správa z odbornej exkurzie
 po poľnohospodárskych družstvách, samostatne hospodáriacich roľníkoch,
 farmách v území MAS LEV  zo dňa 29.4.2014
Odbornej exkurzie sa zúčastnili 15 záujemcovia. 11 Študenti dvoch levočských škôl (SOŠ Majstra Pavla Levoča, Gymnázium J.F. Rimavského Levoča), pedagóg a traja členovia MAS LEV.  Začali sme na Poľnohospodárskom družstve v obci Dravce, kde nás sprevádzal Ing. Štefan Gibala (predseda družstva). Niekedy vytvárali družstvá väčšie celky. V roku 1993 po transformácii vznikli tri družstvá, pričom jedným z nich bolo aj to v obci Dravce. PD Dravce sa v súčasnosti špecializuje na chov hovädzieho dobytka, produkciu mlieka a mäsa. Čiastočne aj na chov ošípaných. Keď tu v minulosti pracovalo 67 ľudí, teraz ich je 26. Diskutovali sme o dojivosti a jej vývoji – r. 1993 bola 400 tis. litrov a v roku 2013 už 1 mil. 57 tis. (nárast o 150 %). Študentov zaujalo predstavenie celkového fungovania, výber plodín, záujem o nové tržné plodiny – liečivé rastliny (Ostropestrec mariánsky – na výmere 15 ha), ktorý sa tu pestuje z dôvodu vhodných klimatických podmienok. Väčšinu pôdy majú v prenájme 701 ha. Rastlinná výroba sa zameriava na obilniny 180 – 200 ha, silná je aj živočíšna výroba (HD 430 ks, ošípané 450 ks), zemiaky sa pestujú na výmere cca 10 ha. Odbyt mlieka je vo forme surového kravského mlieka. PD Dravce využíva aj financie zo zdrojov Európskej únie. Prostredníctvom dotačných programov sa podarilo zmodernizovať kravín pre 130 kráv s dojárňou a mliečnicou. Cez Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 sa zmodernizoval strojový park a živočíšna výroba.

                                              Photo: OZ MAS LEV, o. z.
V Nemešanoch sme si pozreli rodinné hospodárstvo Bartošovcov, kde nás previedol Ing. Stanislav Bartoš so svojim bratom. Pre študentov to bolo zaujímavé stretnutie plné podnetov pre mladých farmárov. To ako z malého trojhektárového gazdovstva sa podarilo vybudovať modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu farmu sme videli na vlastné oči. Farmári obhospodárujú vyše 400 ha poľnohospodárskej pôdy v siedmych katastrálnych územiach. Venuje sa pestovaniu obilnín (jačmeňa jarného a pšenice ozimnej), ako aj neobvyklému pestovaniu liečivej rastliny  Ostropestreca mariánskeho. Najhlavnejšou plodinou sú však zemiaky. Vďaka prírodným podmienkam sú naše zemiaky jedny z najkvalitnejších na Slovensku. Pre svoju jedinečnú chuť sa dostávajú na naše a vaše stoly v domácnostiach, školských jedálňach, reštauráciách. Sú distribuované do veľkoskladov na Slovensku, ale aj na zahraničný trh. Samozrejme je možný aj individuálny nákup priamo na farme, kde vám s výberom odrody poradíme priamo my - jej pestovatelia“ – povedal Ing. Bartoš. Na farme nemôže chýbať ani živočíšna výroba. Okrem chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie je našou najdôležitejšou činnosťou chov ošípaných v uzavretom obrate stáda, kde sa vlastné prasnice oprasia, z odstavčiat vyrastú jatočné ošípané. Mnohé z nich končia možno aj na vašich stoloch v podobe bravčového mäsa i rôznych mäsových výrobkov a špecialít. Študenti sa pýtali na využívanie strojov, mechanizmov, ktoré počas odbornej exkurzie videli. Majiteľ dal možnosť vyskúšať si ich najmodernejšiu poľnohospodársku techniku. Najatraktívnejšie boli pre chlapcov gigantické obilné kombajny. Nemôžeme zabudnúť ani na milé pohostenie z farmy, chutnú klobásku a slaninku.
Exkurzia pokračovala po PD podielnikov Spišské Podhradie, kde nás previedol Štefan Vrábeľ, jeden z majiteľov. Zaujímali sme sa o fungovanie, rozdelenie rastlinnej a živočíšnej výroby, mechanizáciu. Hovoril o cenách za dobytok na trhu, opísal podnikateľské prostredie v najbližšom okolí. Lokálpatriotické povedomie a vzťah k „všetkému živému“ nám bolo jasné z jeho rozprávania o vzniku malých fariem, podpore mladých farmárov v území a v konštatovaní: „Pri zvieratách musí byť človek 24 hodín ... tu chceme zostať, tu chceme žiť.“ Rastlinná výroba sa zameriava na objemové krmoviny ako je ďatelina a lucerna, výrobu sena. Všetci sme sa zhodli na tom, že je mimoriadne dôležité venovať sa sledovaniu všetkých možností odkiaľ získať finančné prostriedky na modernizáciu, rekonštrukcie budov, nákup strojov a zariadení.
 
 
Photo: OZ MAS LEV, o. z.

Malá dedinka Olšavica má aj svoje PD Olšavica, ktoré patrí medzi jedno z najvyššie položených. Už klimatické podmienky ho predurčujú na to, že sa tu nebudú venovať pestovaniu kukurice alebo repky. Živočíšna výroba sa zameriava na chov hovädzieho dobytka a oviec v Brutovciach. Účastníkov exkurzie zaujalo rozprávanie MVDr. Petra Beličáka (predseda) o spôsobe odchovu teliatok na umelej výžive. Pozreli sme si celé, rozsiahle priestranstvo PD, kde bola umiestnená aj poľnohospodárska technika, ktorá sa využíva počas celého roku. Modernizácia a nákup mechanizmov sa tu uskutočňuje z vlastných, prípadne úverových zdrojov. Družstvo umožňuje miestnym obyvateľom nákup čerstvého mlieka – priamo z dvora. Patrí medzi jedných z najväčších zamestnávateľov v okolí cca 40 ľudí, prevažne miestny (vlastníci pôdy PD Olšavica).  
 
 

                                                   Photo: OZ MAS LEV, o. z.
V susedstve je malé gazdovstvo pána Vladimíra Slimáka. Ten sa tu prisťahoval len prednedávnom z dôvodu pokojného životného štýlu, krásnej krajiny, úzkej spätosti s prírodou. Na statku má hospodárske zvieratá, kravy, kone. Koníky sa voľne pohybujú a aj keď nie sú 100% jazdecké, dá sa na nich povoziť. Majiteľ sa venuje aj výrobe bičov, konských sediel. Zo stodoly na nás „zakukoval“ koč, ktorý ešte nebol dokončený, takže sme sa nepovozili. Upravený dvor, drevená stena s množstvom náradia, kde si dovolím povedať, že asi ani všetci keby sme dali hlavy dokopy, tak neprídeme na ich využitie. Tento posledný príklad ukázal študentom jeden dôležitý fakt: „Aj keď máme krásny domček, so zvieratami, v malebnom prostredí, kone, vieme remeslo, to ešte stále nestačí pre podnikanie v agroturistike. Keď chýba obchodný duch, zmysel vedieť predať sa, zaujať a podnietiť je prezentácia a „predaj“ vidieckej turistiky dosť komplikovaný J.“                    
 
 
                                                         Photo: OZ MAS LEV, o. z.
                                                                                                          Ing. Mariana Malecová – OZ MAS LEV, o.z.


štvrtok 10. apríla 2014

Daniel Lipšic na návšteve v MAS LEVPhoto: OZ MAS LEV, o. z. 2014
 
Včera sme sa potešili návšteve. Do našej miestnej akčnej skupiny zavítal Daniel Lipšic, ktorý sa živo zaujímal o činnosť organizácie. O aktivitách, ktoré realizujeme, o projektoch, ktoré riešime. V hodinovej diskusii aj s jeho tímovými kolegami, sme hovorili o našom tíme, o tom, aké problémy má naše územie, i to ako sa ich snažíme riešiť. Je totiž viac než isté, že ak problémy vznikajú na úrovni lokálnej, potom i lokálna úroveň má silu, schopnosti si svoje problémy vyriešiť, ak sú jej dané primerané finančné zdroje na rozvoj. Predstavili sme princípy prístupu Leader, ktorý je založený na základnej zásade práce verejno-súkromného partnerstva - „zdola nahor“. Z hľadiska odborného sme hovorili o synergických efektoch, ktoré program Leader prináša nielen nášmu územiu, ak sú vhodne nastavené ciele. Tie naše sú zamerané na rozvoj levočského regiónu z hľadiska marketingovej podpory cestovného ruchu, snahy vytvoriť kvalitné podmienky pre mladých, aby sa i vo vidieckych oblastiach dokázali uchytiť, podpora lokálpatriotizmu, lokálnej demokracie a lokálnej ekonomiky.
Veríme, že sa nám podarilo preniesť atmosféru pozitívnej energie, ktorú náš kolektív dennodenne vnáša do práce, i napriek náročným okolnostiam spojených s realizáciou programu, pričom tá sa prejavila i na zotrvaní návštevy, ktorej sa od nás nechcelo odísť J... A my ďakujeme za úprimne prejavený záujem a ocenenie našej tímovej práce, ktorú tu vykonávame pre všetkých ľudí bez rozdielu, žijúcich v našom krásnom regióne.

Andrea Hradiská za kolektív levíc z MAS LEV.