pondelok 22. decembra 2014

Mlieko a med pre naše zdravie

Tak,... a v tomto roku i naša najnovšia a zároveň posledná publikácia z projektu "Mlieko a med pre naše zdravie".... Prelistovať si ju môžete na tomto linku :-).

http://www.youblisher.com/p/1047302-Najdi-si-svojho-mliekara-a-vcelara/

streda 17. decembra 2014

Tréning v Spišskom Podhradí bohatý na podnety

Včerajšok patril Spišskému Podhradiu. Najprv sme "sa zľakli" príliš formálnej atmosféry... Sme totiž zvyknuté na prácu v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, ktorá praje tvorivosti, kreativite, nápadom, novým myšlienkam, niekedy i science fiction ideám...Potom sme prišli na to, že máme skupinu ľudí, ktorým záleží na rozvoji svojho mesta v kontexte celého územia. Najprv sme však museli "partiu" uviesť do obrazu... a pomenovať základné pojmy, ale i ciele... tie spoločné... Napokon sa nám dobre pracovalo a skoro ani nechcelo odísť :-) :-)... No jednoducho skvelý projekt "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu" podporený zo stratégie MAS LEV... Andrea HradiskáPhoto: CPK Levoča 2014

štvrtok 11. decembra 2014

Dnes bolo u nás znova rušno :-)

Deti a pedagógovia zo ZŠ Gašpara Haina v Levoči.... domčeky stále pútajú pozornosť :-).                                                 Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014

streda 10. decembra 2014

Opäť návšteva v kancelárii MAS LEV

Včera nás milo prekvapil úprimný záujem - tentokrát dievčenskej skupiny obdivovateliek našej minivýstavky medovníkových domčekov zo Spojenej školy internátnej v Levoči pod pedagogickým vedením Žanety Rišovej. A tak pred blížiacimi sa sviatkami je u nás pomerne rušno. :-)...                                                Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014

utorok 9. decembra 2014

MASku navštívili deti z Oľšavice so sprievodom

Včera nás potešila návšteva detí z MŠ obce Oľšavica so sprievodom, Prišli si obzrieť, či aj ich vlastnoručne urobený medovníkový domček má svoje čestné miesto :-)... Samozrejme hneď ho našli. Andrea Hradiskáštvrtok 4. decembra 2014

Žiaci zo spojenej školy internátnej v Levoči navštívili kanceláriu MAS LEV

Spojená škola internátna v Levoči pod pedagogickým vedením Mgr. Rastislava Hardoňa umožnila svojim žiakom vychutnať atmosféru, ktorá vládne v kancelárii MAS LEV. Slabozraké deti a deti so zvyškami zraku nám ukázali, že je možné vidieť i inými zmyslami. Vôňa medovníkových domčekov ukázala cestu, kde sú umiestnené, ruky detí objavili prácnosť a krásu domčekov, ktoré pripravili ich rovesníci z územia. Vianočný stromček dotvára prostredie a "levice" z MAS LEV sú v očakávaní ďalších návštevníkov z radov žiakov našich škôl. Po tejto návšteve si však ešte viac uvedomujeme pravé hodnoty života. Andrea Hradiská

                                                Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014

streda 3. decembra 2014

Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu...

Centrum prvého kontaktu v Levoči už niekoľko mesiacov realizuje informačno-vzdelávací projekt s názvom "Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu" podporeného prostredníctvom integrovanej stratégie miestnej akčnej skupiny LEV, ktorého cieľom je prizvať cieľovú skupinu k diskusiám o podstate a problémoch vidieckeho turizmu, propagácii a prezentácii územia, uplatňovaní marketingových nástrojov v území s dôrazom na využitie prírodného, kultúrneho, historického, ľudského a iného potenciálu územia. Výstupy by mali napomôcť novej stratégií územia, s ktorou sa plánuje MAS LEV uchádzať o finančné prostriedky na jej realizáciu v novom programovacom období rokov 2014- 2020...Mesiac december a január patria v rámci tohto projektu putovným aktivitám po území. Informačné putovanie sme začali v malej obci Oľšavica, kde sme miestnych inšpirovali k úvahám ako ďalej v v otázkach cestovného ruchu, ale i podpory samozamestnanosti, a to  v spolupráci so širším územím. Odprezentovali sme výstupy z predchádzajúcich seminárov, naznačili problémy, s ktorými sa stretávame, uviedli príklady dobrej praxe, naznačili kade vedie cesta... Putovné aktivity a verejné diskusie i za účasti starostu a poslancov veríme, že povedú k riešeniu aktuálnych problémov v otázke vidieckeho cestovného ruchu, o čom budeme informovať. Dôležitým nástrojom pre informovanosť je novozriadený FB profil pod názvom Kancelária CPK Levoča.
Andrea Hradiská, riaditeľka CPK Levoča ako garant projektu  

                                           Photo: CPK Levoča, 2014