utorok 27. mája 2014

MAS LEV blahoželá DH Ordzovianka

85. rokov dychovej hudby Ordzovianka

Nádvorie kultúrneho domu obce Ordzovany patrilo práve vo volebnú sobotu dychovej hudbe. Dôvodom sa stal 85 ročný oslávenec – DH Ordzovianka. Zišli sa tu kolegovia, ktorí výborne ovládajú svoje dychové nástroje a tak nielen obyvatelia dediny, ale i okolie si mohlo vypočuť okrem oslávencov, aj ich gratulantov z DH Bijacovčanka, Lieskovanka, Lužňanka, Vlašanka. Príjemnú atmosféru uzatvorili spoločnou skladbou a vatrou priateľstva.

85 rokov je úctyhodný vek, nielen v živote človeka, ale i pre hudobné teleso. Ordzovenská banda, ako nazývali v roku 1929 členov dychovej hudby miestne ženy, ale i obyvatelia širokého okolia však zotrvala dodnes. Pôvodné zoskupenie hrávalo na rôznych cirkevných akciách, odpustoch, kermešoch, primíciách, majálesoch, či iných verejných vystúpeniach. Po roku 1961 sa dostala pod patronát miestneho Jednotného roľníckeho družstva Studenec a v tom čase zaznamenala i svoj najväčší rozkvet a popularitu, ktorá trvala do roku 1992. V tomto období 40 členné hudobné teleso pravidelne účinkovalo na významnej poľnohospodárskej výstave známej ako Agrokomplex Nitra. Súčasná DH Ordzovianka pokračuje v tradícií svojej staršej predchodkyne v počte 14 – 18 účinkujúcich pod taktovkou umeleckého vedúceho a zároveň kapelníka Ing. Andreja Kočiša. 
                                                          Photo: Obec Ordzovany, 2014

štvrtok 22. mája 2014

MAS LEV začína tvoriť novú stratégiu rozvoja územia

V obciach územia miestnej akčnej skupiny LEV sme v máji začali so stretnutiami s verejnosťou. Pripravujeme totiž novú stratégiu rozvoja územia na programovacie obdobie roko 2014 - 2020, s ktorou sa chceme uchádzať o štatút MAS, čo znamená získanie finančnej podpory pre ďalšie aktivity MAS LEV. 

Podnikatelia, mládež, naši dôchodcovia, zástupcovia združení, prosto aktívni obyvatelia za účasti poslancov i starostu, všetci tí, ktorým záleží na rozvoji nášho územia sa zúčastnili procesov diskusie a návrhov pod skúsenou facilitáciou  odborného tímu kancelárie MAS LEV.

Musíme povedať, že z 31 samospráv sme nateraz navštívili obce Ordzovany, Kurimany, Dravce, Studenec, Pongracovce, Oľšavicu a Nemešany. Všade vládla iná atmosféra a to v zmysle vážnosti problémov, ktoré tú -ktorú obec trápia. Najdôležitejšie však je, že sa vďaka metóde problémovej analýzy stanovila ich hierarchia, v zmysle ktorej budú v ďalšom období nastavované ciele a opatrenia celého nášho levočského regiónu.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám napomáhajú pomenovať silné i slabé stránky územia, jeho príležitosti i ohrozenia. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nečakáte, že za nás niekto vyrieši problémy, ale aktívne chcete prispieť, ak už nie peniazmi, či prácou, tak aspoň myšlienkou, či zaujímavým podnetom a návrhom ako stav vyriešiť, či zlepšiť. Sieťujeme, spájame všetkých ľudí, ktorí chcú urobiť pre svoje územie to, čo môžu, pričom sieťujeme organizácie nášho územia, čím vytvárame významnú silu a potenciál. 

Začíname vnímať posun v spoločnom úsilí,... a to, že vy sami sa začínate mobilizovať a poskytujete nám spätnú väzbu. (AH))

Pracovné stretnutia s verejnosťou
                                                                    Obec Ordzovany                                                                  Obec Nemešany                                                                         Obec Kurimany                                                                 Obec Pongracovce

                                                                   Obec Dravce


                                                               Obec Brutovce                                                     Photo: OZ MAS LEV, o. z. 2014

utorok 20. mája 2014

Medovina a propolis - náš liek
Informácie o propolise a medovine poskytol Ing. Jozef Venglarčík PhD. 

Sledovanosť blogu od 13.5.2014 12:00 – 20.5.2014 11:00

© Google 2014
Slovakia      114
USA              41
Russia            14
Germany        10
Poland             7
Switzerland       4
Ghana               2
Sweden            1
India                 1
United Kingdom 1

Zacielené na poľnohospodárstvo a vidiek

V sobotu sme sa neďaleko obce Dargov zúčastnili odbornej konferencie k téme poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Musím priznať, že nie som poľnohospodár a teda danú tému vnímam skôr ako laik, ako človek, ktorý vie, že sme mali sebestačné poľnohospodárstvo, kvalitné potraviny, vedeli sme, čo jeme. Avšak ako človek, ktorý vníma, že nie je všetko s kostolným poriadkom.
Zrejme je potrebné skonštatovať, že sa SR uberá nie dobrým smerom, pokiaľ ide o agendu tejto témy. Politika štátu síce  avizuje, že v programovacom období 2014 - 2020 je zacielené na mladých poľnohospodárov (vek do 40 rokov), či začínajúce podniky, avšak problém sa javí niekde inde. Mladí, resp. tí, ktorí chcú hospodáriť na svojom sa k svojej pôde dostávajú len veľmi ťažko, resp. vôbec nie. Komu je teda určená táto dotačná podpora? Ako prinavrátiť pôdu tým, ktorí boli jej pôvodnými vlastníkmi ešte pred vyvlastnením zo strany štátu, keď na tejto pôde v dlhodobom prenájme hospodári už niekto iný, hoci iba v dlhodobom prenájme? To sú otázky, na ktoré je potrebné dávať odpovede. Dovtedy je však zrejme najrozumnejšie nezbavovať sa pôdy, ktorú aktuálne skupujú "určité skupiny". Vraj vo vyhľadávači je primárny záujem o pôdu, na ktorej sa nachádza zdroj pitnej vody.  Pôda  je totiž to najcennejšie, čo máme. Ak o našu zem prídeme, už nikdy ju nezískame späť... a ak, tak značne zdevastovanú. Konferencia poskytla však i námety ako na to, pokiaľ predsa len tú pôdu máme... cestou sú malé rodinné farmy, ekologické poľnohospodárstvo. Dokonca padli i konkrétne návrhy, ako smerovať chovateľstvo na vidieku. Možno v danom prípade stačí len krôčik - vyššia osveta a informovanosť. Je viac než isté, že i naša MAS sa musí a v podstate sa i v poslednom roku snaží intenzívnejšie venovať danej téme a komunikovať so všetkými aktérmi, ktorí zabezpečujú rozvoj nášho vidieka. Andrea Hradiská
 
 Prítomný bol i Daniel Lipšic, ktorý dostával ťažké otázky k legislatíve spojenej s návratom pôdy do rúk vlastníkov, resp. tých, ktorí chcú hospodáriť na svojom.
                                                                    Odborné plénum
                      O rodinných farmách diskutovala i členka MAS LEV, Zuzana Homolová
                Zľava Ján Marton a Marián Užák k téme Zaručené tradičné špeciality na Slovensku.
                                          Zaujímavý návrh padol od Jozefa Lihoťana,
                              ktorý sa zameral na význam a smerovanie chovateľstva na vidieku.
 

pondelok 19. mája 2014

Jakubská cesta vedie cez Levoču


NEWS
 
 
Včera 15.5. 2014 v Levoči, na Starej radnici pri Chráme sv. Jakuba otvorili Jakubskú sezónu na Slovensku za prítomnosti primátora Levoče Ing. Miroslava Vilkovského a predsedu Priateľov sv. Jakuba Dr. Gerharda Weaga, Bratstva sv. Jakuba z Poľska i otcov minoritov z Levoče a ďalších farností sv. Jakuba. Biskup Milan Lach, SJ požehnal 14 Jakubských pečatí, DVD Jakubska cesta Slovensko/Rakusko a mobilnú Jakubskej interaktívnu aplikáciu i testimonium. Podrobná trasa Jakubskej cesty je na linku www.jakubskacesta.eu. Tam môžu pridávat videa a fotografie aj učastníci Svatojakubskej cesty. Prvé skupiny prešli do Compostely k hrobu aposšola Jakuba z Levoče 3150 km. Púte do Compostely zo Spiša sú známe od stredoveku, čo dosvedčujú aj stredoveké mestské listiny panovníkov Spiša.
 

Trasa z Kosic do Levoče bude pokračovať cez Kezmarok do poľskeho Krakowa, kde sa bude konať aj Svetové stretnutie mládeže 2016 s pápežom Františkom. Ďalšie trasy povedú cez Liptovský Mikuláš, Banskú Bystricu, Nitru, Trnavu a Bratislavu do Viedne.
 
Popularita pútnických ciest - v Európe predovšetkým Jakubskej cesty - stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu.
V porovnaní s klasickými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k relikviám svätých, sú dnes Jakubské cesty v Európe premyslenou turistickým ponukou v mnohých Európskych krajinách a regiónoch napomáhajúce výmene skúsenosti medzi národmi i jednotlivými ľuďmi.
Prezentujú sa vlastným logom, infraštruktúrou, službami i cirkevnou, kultúrnou, sponzorskou a politickou podporou.
Všetky tieto aspekty robia z Jakubských ciest fenomén novej éry putovania, ktoré pre niekoho znamená hlboký duchovný impulz k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta a svojím životom, pre iného nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov do Copostely.
Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, zážitok a hra, cesta a legenda, to všetko tvorí príťažlivý celok uprostred reality našej doby, ktorý priťahuje na Jakubsku cestu stotisíce ľudí ročne nielen v štátoch Európy ale aj z iných kontinentov.
V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami.
Košice –Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa prostredníctvom Priatelov sv. Jakuba, Live AID International, FRATERNITY JERUZALEM i ďalších partnerov pripojilo k tejto európskej Jakubskej ceste prvou trasou na Slovensku z Košíc do Levoče.
Credential pútnika, do ktorého sa zaznačujú pečiatky z navštívených miest Jakubskej cesty, je možné objednať a obdržať poštou alebo ho zakúpiť na niektorých miestach Jakubskej cesty. Viac na www.jakubskacesta.wbl.sk

Zdroj:
Priatelia Jakubskej cesty Slovensko 
 

Deň medu - z atmosféry podujatia

Deň medu podľa nás dopadol nad očakávanie. Záujem zo strany ľudí bol mimoriadny, napriek tomu, že sa aktivita nekonala v centre MAS LEV v Levoči, ale v neďalekej obci Klčov, kde sme privítali i našich českých partnerov projektu nadnárodnej spolupráce MAS Sdružení Západní Krušnohorí. V úvode nás privítal i predstavil aktivity obce jej starosta, pričom v pozadí prebiehala Klčovská hymna vo svojej DVD podobe. Informáciu o cieľoch stretnutia poskytla Ing. Andrea Hradiská PhD. ako predsedníčka združenia OZ MAS LEV, o. z.  Ďalší priestor sme venovali  našim novým priateľom z ČR a pani Hana Dufková nám prostredníctvom filmu predstavila činnosť a aktivity ich miestnej akčnej skupiny, ktorej život sa začal písať v roku 2005.   Napokon sme prenechali slovo ľuďom z fachu. Ing. Jozefovi Venglarčíkovi PhD., ktorý odprezentoval tému Včelárstvo - dedičstvo predkov a jeho kolegovi Tomášovi Pollákovi, ktorý predviedol názornú ukážku starostlivosti o včely. Diskusia následne doplnila informácie, ktoré ľudí - zväčša laikov v danej problematike zaujímali. Ľudová hudba dotvárala atmosféru počas večere, medzitým si prítomní mohli ochutnať rôzne druhy medu, propolis a nechýbali ochutnávky ďalších produktov z medu.
Priestor dostali i naši remeselne zruční ľudia, ktorí sa popasovali s tematikou včelárstva, ktoré pretvorili do svojich nádherných diel, ktoré ostanú ako súčasť múzea medu, ktorý je práve vo výstavbe. (AH)

                                               Reportáž Deň medu z dielne TV Levoča
Spracoval Ing. Jozef Venglarčík PhD.