piatok 24. mája 2013

Čo je miestna akčná skupina (MAS)? / What is Local Action Group (LAG)?

Vo všeobecnosti MAS združuje verejnú správu, podnikateľov, neziskové organizácie, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni, ktorí  usilujú o rôzne spoločné ciele, pričom pracuje na tzv. princípoch prístupu Leader.
Vznikli sme ako občianske združenie v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 08.09.2009. 

Aktéri toho nášho verejno-súkromného partnerstva sa snažia určovať smerovanie územia prostredníctvom realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia. Tá nesie názov „Levočský región – perla Spiša... a sen sa stane skutočnosťou! O  využívanie endogénnych zdrojov územia pre všestranný rozvoj a k implementácii tejto stratégie do života regiónu sa stará celkom 71 našich členov.  
Ciele MAS LEV
  • Zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov regiónu 
  • Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 
  • Hľadať doplnkové zdroje pre financovanie aktivít  
  • Zabezpečiť realizáciu vytvorenej spoločnej integrovanej stratégie 
  • Zabezpečiť aktualizáciu integrovanej stratégie pre ďalšie obdobie 
  • Riadiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu 
  • Vytvárať podmienky pre čo najširšiu spoluprácu pri obnove  a rozvoji regiónu 
  • Propagovať obnovu vidieckej krajiny
  • Vytvárať nové siete a rozvíjať partnerstvo
 
V  neposlednom rade našim cieľom vytvárať priestor pre publicitu našich členov zo súkromného i verejného sektora a vytvárať príležitosti pre zvýšenie záujmu o naše krásne územie zo strany domácich i zahraničných návštevníkov.

MAS LEV už na svojej pôde s tematickým, či odborným programom uvítala skupiny aktérov nielen zo Slovenska, ale i z Poľska, Českej republiky, Estónska, Litvy, ale i Španielska, Ghany, Francúzska, Floridy a mnoho ďalších.

Veríme, že sa pridáte a vychutnáte si špecifickú atmosféru nášho územia pod našou gesciou. Teší sa na Vás kolektív "levíc"  a za všetky Ing. Andrea Hradiská PhD. predsedkyňa OZ MAS LEV, o. z.
 

 
 
 
 
Photo: Sídlo kancelárie OZ MAS LEV, o. z.
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára