pondelok 16. marca 2015

Národná Sieť Slovenských MAS na pôde MAS LEV

Dňa 11. 3. 2015 na pôde miestnej akčnej skupiny LEV zasadli zástupcovia miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev zoskupených v Národnej Sieti Slovenských MAS. Hlavnou témou bola voľba nového predsedníctva, ktoré má rotujúci charakter a každé dva roky mení svojho predsedu. NSS MAS bola založená prípravným výborom v zastúpení OZ MAS LEV, o. z. (východné Slovensko, MAS Stará Čierna voda (západné Slovensko) a MAS Malohont (stredné Slovensko) Prvé predsedníctvo viedla Ing. Andrea Hradiská PhD (MAS LEV) a podpredsedom sa stal Ing. Ľudovít Kovácz (MAS SČV). Štafetu druhého volebného vedenia prevzalo západné Slovensko - Ing. Juraj Ondračka z MAS Vršatec a podpredsedom sa stal Ing. Tomáš Kozolka - MAS Požitavie Širočina. Nové obdobie prevzal do svojich rúk Martin Piovarči z MAS Horný Liptov a podpredsedom ostal Ing. Tomáš Kozolka. Predsedníctvo sa zo 7 členov zastupujúcich každý kraj rozrástlo na 9 členné, čím sa dal priestor pre zastupovanie i verejno-súkromným partnerstvám, ktoré ešte nemajú skúsenosti s implementáciou programu. MAS LEV i naďalej v predsedníctva zastupuje prešovský kraj Ing. Andreou Hradiskou PhD. Valnému zhromaždeniu predchádzalo sedenie advokačnej skupiny, ktorá sa vyjadrovala k otázke nastaveného diferencovaného financovania MAS z dielne MPaRV SR a tiež  pôvodného predsedníctva, ktorého úlohou bolo posúdenie a schválenie nových členov, ktorí majú záujem byť našou súčasťou.  Spracovala Ing. ANdrea Hradiská PhD.                                                   Photo: OZ MAS LEV, o. z. (2015)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára