štvrtok 10. apríla 2014

Daniel Lipšic na návšteve v MAS LEVPhoto: OZ MAS LEV, o. z. 2014
 
Včera sme sa potešili návšteve. Do našej miestnej akčnej skupiny zavítal Daniel Lipšic, ktorý sa živo zaujímal o činnosť organizácie. O aktivitách, ktoré realizujeme, o projektoch, ktoré riešime. V hodinovej diskusii aj s jeho tímovými kolegami, sme hovorili o našom tíme, o tom, aké problémy má naše územie, i to ako sa ich snažíme riešiť. Je totiž viac než isté, že ak problémy vznikajú na úrovni lokálnej, potom i lokálna úroveň má silu, schopnosti si svoje problémy vyriešiť, ak sú jej dané primerané finančné zdroje na rozvoj. Predstavili sme princípy prístupu Leader, ktorý je založený na základnej zásade práce verejno-súkromného partnerstva - „zdola nahor“. Z hľadiska odborného sme hovorili o synergických efektoch, ktoré program Leader prináša nielen nášmu územiu, ak sú vhodne nastavené ciele. Tie naše sú zamerané na rozvoj levočského regiónu z hľadiska marketingovej podpory cestovného ruchu, snahy vytvoriť kvalitné podmienky pre mladých, aby sa i vo vidieckych oblastiach dokázali uchytiť, podpora lokálpatriotizmu, lokálnej demokracie a lokálnej ekonomiky.
Veríme, že sa nám podarilo preniesť atmosféru pozitívnej energie, ktorú náš kolektív dennodenne vnáša do práce, i napriek náročným okolnostiam spojených s realizáciou programu, pričom tá sa prejavila i na zotrvaní návštevy, ktorej sa od nás nechcelo odísť J... A my ďakujeme za úprimne prejavený záujem a ocenenie našej tímovej práce, ktorú tu vykonávame pre všetkých ľudí bez rozdielu, žijúcich v našom krásnom regióne.

Andrea Hradiská za kolektív levíc z MAS LEV.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára