utorok 4. novembra 2014

2. miesto od MAS LEV pre Kurimany

Čo urobili Kurimany pre svoje životné prostredie?

Vyčistili nelegálnu skládku odpadov v blízkosti obce. Odpad vyviezli na skládku legálnu, predtým prebehlo separovanie a triedenie skla, plastov a stavebného materiálu. Plochu spevnili prírodným kameňom. Uskutočnili sadové úpravy, osadili lavičky, hojdačky pre deti. Dôležitým prvkom je informačná tabuľa. Ďalšie úpravy sa urobili popri poľnej ceste, kde sa odstránili divorastúce kroviny a smerom ku krížu boli umiestnené krížové zastavenia. Pod krížom umiestnili schody a vybudovali ďalšiu oddychovú plochu s lavičkami a ohniskom. Miesto za obcou bude slúžiť k oddychu a načerpaniu fyzických i duševných síl nielen kurimančanov. Takáto úprava by mala zamedziť znovuvytvoreniu čiernej skládky. A preto MAS LEV ocenila snahu a ochotu ľudí popasovať sa s nevľúdným prostredím. Čo poviete, výsledok fajn? Preto druhé miesto.                                              Photo: z databázy obce Kurimany, 2014

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára