utorok 4. novembra 2014

TOP Rating pre MAS LEV

Asi v polovici októbra som prostredníctvom telefonátu od spoločnosti BISNODE, s. r. o. získala informáciu o tom, že Miestna akčná skupina LEV, že prešla prísnym ekonomickým hodnotením a získala ocenenie TOP Rating. Zväčša takéto hodnotenie dostávajú obchodné spoločnosti, firmy, podnikateľské subjekty, a to na obdobie jedného roka, pričom sú naďalej monitorovaní. Preto je pre nás špecifikom toto vysoké hodnotenie občianskeho združenia, ktoré spadá do neziskového sektora. TOP Rating  získavajú štatisticky 2 % najkvalitnejších firiem z celkového počtu cca 200 000 sledovaných organizácií. K tomu, aby organizácia bola certifikovaná musí splniť základné podmienky a kritériá stanovené spoločnosťou BISNODE, ktorá pôsobí v 19 európskych krajinách, vrátane Slovenska. MAS LEV prešla podľa slov vyššie uvedenej spoločnosti prísnou previerkou finančnej sily vypočítanej z vlastného kapitálu alebo základného imania a z rizikového faktoru, ktorý naznačuje veľkosť rizika možného bankrotu subjektu.  Pre MAS LEV tento certifikát je potvrdením pozície organizácie na trhu, dôveryhodnosti, stability a serióznosti. Vysoký rating potvrdzuje manažérske schopnosti a aktuálne už aj zaväzuje  mňa ako štatutárneho zástupcu v náročnom období udržať na uzde finančné toky a stabilitu, aby sme i v ďalšom období boli schopní plnenia všetkých záväzkov a povinností nielen voči štátu, ale i ďalším inštitúciám a dodávateľom služieb a tovaru v termínoch ich splatnosti a spĺňali ďalšie ekonomické parametre. Kto sa pohybuje v treťom sektore vie, že je to veľmi náročné. Najmä, ak Vaše rozhodnutia závisia od rozhodnutí štátnych úradníkov a rýchlosti, či schopnosti vybavovania žiadostí o platbu v programe, ktorý realizujeme. Andrea Hradiská


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára