utorok 8. októbra 2013

Tradičné stolovanie a stravovanie na Liptove

Termín:  3. október 2013

Miesto konania besedy: Hotel Smrek v Liptovskom Hrádku

Besedu otvorila manažérka MAS Horný Liptov Ing. Marcela Herichová, ktorá všetkých účastníkov privítala a predstavila územie účastníkom podujatia.
 
Pozvanie prijali starostovia obcí z MAS LEV, študenti SOŠ Majstra Pavla a študenti špeciálnej školy pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči,  študenti a pedagógovia z obchodnej školy a študenti z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša. Mládež priniesla z vlastnej dielne  ochutnávky koláčov pripravené podľa tradičných receptov a následne predstavila postup ich prípravy. Na nich sme si počas celej besedy veľmi pochutnávali.  
Hlavné slovo však patrilo etnografke PhDr. Ivete Zuskinovej, ktorá pracuje v liptovskom múzeu a gastronómii sa venuje už dlhý čas. Tá sa zamerala predovšetkým na problematiku stravovania a stolovania s konfrontačným nádychom pri porovnaní tradičných a súčasných trendov v stravovaní očami generácie mladých ľudí. Tí priznali, že tradičné ľudové stravovanie im nie je vzdialené, len sa pomaličky vytráca z moderného životného štýlu dnešných ľudí. I keď si pamätáme na život našich starých rodičov, veľmi málo z toho praktizujeme v dnešnej, uponáhľanej dobe. Typické plodiny, jedlá a nápoje, ktoré sme poznali z detstva sú nahrádzané komerčnejšími produktmi. Tie nie sú zdravšie, čo si uvedomuje aj mladá generácia, avšak nedostatok času, zamestnanosť rodičov, zmena životných hodnôt a mnoho ďalších aspektov vplýva vo vysokej miere na tento nežiaduci jav. Len málokto vedel reagovať na otázku spracovávania mliečnych produktov našimi starkými. Čo vzniká pri mútení smotany? Ako sa volá zariadenie na prípravu masla? Čo je to cmar? Boli tie jednoduchšie otázky, ktoré prekvapili nielen študentov, ale aj strednú generáciu. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o živote na gazdovstve, práci v hospodárstve, pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove domácich zvierat, spracovaní produktov a príprave konkrétnych pokrmov. Najviac chutí sme si narobili pri rozhovore o zabíjačke, pousmiali sme sa na rozdieloch v názvoch výrobkov, ktoré sú obvyklé na Liptove a na Spiši.  
 
Zaujímavé boli aj informácie o živote v obciach, ktorý nebol jednoduchý, keďže práce bolo vždy vyše hlavy, jedla a peňazí pomenej. Ľudia žijúci vo vidieckych usadlostiach využívali každý kúsok poľa, snažili sa uskladniť si potraviny aj na horšie časy. Preniesť sa nám do minulých čias pomohli aj fotografie, ktoré vizualizovali drevenú architektúru, chod hospodárskych zvierat, formy stolovania, skladovania zemiakov. Ukážky tradičného spôsobu života si môžeme aj dnes pozrieť prostredníctvom expozícií v Liptovskom múzeu (drevenice, kostol, usporiadanie nábytku, vzhľad kuchyne, otvorené ohnisko a mnoho iných zaujímavostí).
Za veľmi významný prvok v kuchyni sa pokladal kuchynský stôl, ktorý bol vždy prikrytý čistým, bielym obrusom, pripravený na stolovanie. Hlavné miesto patrilo gazdovi, ďalej za stolom sedeli ostatní členovia rodiny, ktorí „zarábali“. Stôl bol základom života v rodine. Rozhodovalo sa pri ňom o všetkých podstatných veciach, otec dával súhlas, karhal, preukazoval úctu a požehnával. To čo bolo povedané pri stole platilo. Pri otázke: Koľkí z nás jedávajú jedlo pri stole spoločne? Sme si uvedomili, akú veľkú chybu robíme pri individuálnom stravovaní na gauči, alebo pri počítači (odpovede študentov), kedy sa vytráca z rodín priestor na vzájomný dialóg medzi deťmi a ich rodičmi, neformuje sa rodinné puto a vzájomná komunikácia pomaličky stráca na význame. 
Medzi najznámejšie liptovské jedlá patria: polovina, štirc, kuľaša, mrvienka, baranina. Spiš je zase známy: haluškami (s kapustou, bryndzou), pirohami, buchtami, ďatkami, cikoškami, žufkou, krupami a inými chutnými špecialitami. Aj keď väčšina stravy našich predkov bola z múky, zemiakov, kapusty, strukovín dopestovaných v záhradkách a na poli, nebola až taká pestrá, bola určite zdravšia ako polotovary, rýchle jedlá, mastné špeciality, ktoré konzumujeme dnes. Prezentácia prípravy tradičných liptovských koláčov „profesionálov – študentov“ z hotelovej akadémie, ktorí praxujú v známych hoteloch potvrdila naše domnienky, že je dôležité približovať tradičnú (národnú) kuchyňu súčasným generáciám, a tak nezabúdať na gastronomický odkaz našich starých rodičov. Príspevok spracovala Ing. Mariana Malecová
 
 Partneri projektu "Gastronomické vizitky Liptova a Spiša pred zahájením besedy
                                   
PhDr. Iveta Zuskinová pri svojom výklade
                                    
Zopár slov o území MAS LEV účastníkom podujatia
zo strany jej predsedníčky Ing. Andrei Hradiskej PhD. 


 Dominik Slabej - zanietený študent Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši -
 podľa nás budúci profesionál, o ktorom budeme počuť :-)
 Študentky špeciálnej školy pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči,
ktoré nadchýna tradičná kuchyňa
 Photo: z galérie MAS LEV
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára